Formy, rodzaje, metody , techniki terapii zajęciowej

PDFDrukujEmail

Formy organizacji zajęć terapii zajęciowej

 

  • grupowa - polegająca na wykonywaniu różnych bądź tych samych zadań przez kilka osób; grupy mogą być tworzone celowo lub powstawać samorzutnie;

 

  • indywidualna – pacjent wykonuje zadania specjalnie dla niego przeznaczone /przygotowane, dobrane tak aby korygowały jego zaburzone sfery w sposób indywidualny.